el diccionario español - polaco

español - język polski

traducir

polaco:

1. tłumaczyć


Tłumaczę teksty z angielskiego na niemiecki.
przetłumaczyłem ten tekst z polskiego na rosyjski
translate; If you don’t know an English word, this app can translate it into your own
ustnie
z języka na język


traducir en otros diccionarios

alemán
francés
inglés