el diccionario español - polaco

español - język polski

tonto

polaco:

1. głupi


głupio pytać
mądry
nie bądź głupi
on jest głupi
uważam, że zachowujesz się dosyć głupio

Lekcja 5 - Części ciała, cechy charakteru, opis osoby

tonto en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

triste
tímido
grosero