el diccionario español - polaco

español - język polski

tomar

polaco:

1. brać
2. wziąć


Zdecydowaliśmy się wziąć taksówkę.
take/bring sth home
to move or carry someone or something from one place to another: What time do you take Amy to school?
wziąć do domu
wziął

Czasowniki hiszpański

3. spożywać


Ona i Adam spożyli zakazany owoc.
pl. genossen; genossen - haben)


4. Jeść


Lubię jeść rybę.
Manger
x


5. pić


pić z butelki
présent
trank
woda
wypić za kogoś zdrowie


6. zabierać


Zabieram córkę do szkoły
Zbieram znaczki.
ja / ty / on...
odbierać
sacar algo de donde está y llevarlo