el diccionario español - polaco

español - język polski

suficiente

polaco:

1. wystarczający


To były konieczne ale nie wystarczające warunki aby zakończyć stary reżim.
To łóżko nie jest wystarczająco miękkie.
czasami wyciąg z konta jes wystarczającym dowodem do pozwu sądowego
czasami wyciąg z konta jest wystarczającym dowodem do pozwu sądowego
niewielki dochód jest wystarczający dla jej potrzeb


suficiente en otros diccionarios

alemán
francés
inglés