el diccionario español - polaco

español - język polski

significar

polaco:

1. znaczyć


odmiana czasownika
potwierdzić
to nic nie znaczy
to znaczy, że...
złośliwy


2. oznaczać


To oznacza...
Zdrowie oznacza wszystko.
co oznacza skrót CRE
mean
przykład


significar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

encender
querer