el diccionario español - polaco

español - język polski

sencillo

polaco:

1. prosty


prostować
prosty nos
schlicht [ʃlɪçt]
straight hair has no curls or waves
простой


2. łatwy


trudny
Łatwe pieniądze
Łatwiej powiedzieć nić zrobić
łatwe zadanie
łatwy etap


3. prostolinijny


(Jesteś zbyt skromny!)


sencillo en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

frío
duro
pesado
listo
verde
completo