el diccionario español - polaco

español - język polski

saludar

polaco:

1. witać się


Nigdy się ze mną nie wita kiedy przychodzi do biura.


2. pozdrawiać


Proszę pozdrowić ode mnie pana Schmidta


3. powitać


1) Witam cię. 2) Powitała mnie jego sekretarka.
Chciałbym powitać cię w naszej firmie
Witam moich gości.
witający się ludzie


4. witać


Witaj w Polsce!
Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
Zwykle witam gości w holu.
powitanie
to react to an action or news in a particular way


5. przywitać się


Gospodarz powitał wszystkich szampanem.


saludar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés