el diccionario español - polaco

español - język polski

rodear polaco:

1. otaczać


EDGE ​ to form a line around the edge of something otaczać [often passive] The fields are bordered by tall trees.
otaczać się artystami

2. otoczyć