el diccionario español - polaco

español - język polski

revelar polaco:

1. ujawnić ujawnić


Nie chciał ujawnić, co miał na myśli.
Kiedy nie chcemy ujawnić fakt, ale bez podawania źródła informacji, grzecznym sposobem wyrażenia tego jest „wiewiórki mi powiedziały”.

2. wywoływać wywoływać


Prąd elektryczny może wywoływać przyciąganie magnetyczne.