el diccionario español - polaco

español - język polski

resolver

polaco:

1. rozwiązywać


rozwiązać parlament
rozwiązał stuletnią tajemnicę skrzydeł
rozwiązywać
to do what is necessary to deal with a problem, disagreement, or difficult situation successfully
to find a solution to something that is causing difficulties


2. rozwiązać


to bring something to an end, especially an official organisation, a business entity or a legal relationship
trudno do rozwiązanie
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wyjaśnić; solve;
zwyciężyć chorobę


resolver en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

pertenecer
duda
morir