el diccionario español - polaco

español - język polski

recorrer

polaco:

1. przemierzać
2. przekraczać


The price will not exceed 100 zl.
Wyniki przewyższyły moje oczekiwania
przekroczyłeś czas
to przekracza granicę tego, co dozwolone


recorrer en otros diccionarios

alemán
francés
inglés