el diccionario español - polaco

español - język polski

probar

polaco:

1. próbować


to attempt (próba) to do something
to attempt to do something
tratar, querer
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Źli ludzie próbowali zabić faraona.


probar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

pagar