el diccionario español - polaco

español - język polski

plantear polaco:

1. pozować pozować


Lepiej jest pozować na stojąco niż siadać.

Polaco palabraplantear"(pozować) ocurre en conjuntos:

1-1000 (hiszpański)

2. wywoływać wywoływać


Prąd elektryczny może wywoływać przyciąganie magnetyczne.

3. zastanawiać sięPolaco palabraplantear"(zastanawiać się) ocurre en conjuntos:

OLGA scatola

4. poddawać pod dyskusję5. poruszać


nie móc poruszać palcami
On umie poruszać się bezszelestnie i szybko.

6. wywoływać dyskusję7. zasugerować


Jeśli mogę coś zasugerować...

Polaco palabraplantear"(zasugerować) ocurre en conjuntos:

Prisma Avanza ⚫️