el diccionario español - polaco

español - język polski

pertenecer

polaco:

1. należeć


Ten dom należy do mojego ojca.
Ten samochód należy do mojego ojca.
Ten samochód należy do naszego nauczyciela.
Wszystko w tym mieście należy do mnie!
stanowić całość/ jedność; on należy do rodziny; tak nie należy, to nie wypada, tak się nie robi, (potocznie)


pertenecer en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

lanzar
resolver
apagar
conocido