el diccionario español - polaco

español - język polski

parecido

polaco:

1. podobny


jesteś podobny do swojego ojca
kraje podobnej wielkości
np. czy Twoi rodzice są do siebie podobni?
to musi być podobne
w podobny sposób

przypadkowe słowa raczej podstawowe

parecido en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

alto