el diccionario español - polaco

español - język polski

ordenado

polaco:

1. schludny


Jego biurko jest zawsze czyste.
Jej dom był zawsze czysty i schludny
Mariusz jest bardzo schludny - jego koszule zawsze są wyprasowane.
Mój garnitur jest schludny.
Pokój był schludny i czysty.


2. uporządkowany


"Klawisze skrótów uporządkowane w porządku alfabetycznym. "
prowadzić uregulowany tryb życia


3. zorganizowany


Mój brat jest dobrze zorganizowany.
Nasz administrator jest naprawdę zorganizowany.
On jest zawsze taki zorganizowany!
On jest zawsze taki zorganizowany.
disorganised


ordenado en otros diccionarios

alemán
francés
inglés