el diccionario español - polaco

español - język polski

optimista

polaco:

1. optymistyczny


Postaraj się być bardziej optymistyczny, a zobaczysz, że zaczną ci się przydarzać dobre rzeczy.
Wydaje mi się, że minister finansów jest nieco zbyt optymistyczny.
optimistic; She’s very optimistic and always looks for the positives.
optymista
zaborczy


2. optymista


Optymista widzi szklankę do połowy pustą.
Z perspektywy optymisty, ludzie i przedmioty są dobre.
ja jestem optymistą
pesymistyczny


optimista en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

alegre