el diccionario español - polaco

español - język polski

observar

polaco:

1. obserwować


On obcerwował jego ręce.
Prawo powinno być przestrzegane
W przyszłym tygodniu zaobserwujemy spadek sprzedaży.
pilnować dzieci
x


observar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés