el diccionario español - polaco

español - język polski

necesitar

polaco:

1. potrzebować


liczba uzgadniana z rzeczą
on potrzebuje
potrzebować pomocy
potrzebujemy pomocy
potrzebuję jabłek


necesitar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés