el diccionario español - polaco

español - język polski

mira

polaco:

1. spójrz


Spójrz na nich.
Spójrz na niebo
niego


2. patrz
3. widok


tłumaczenie przykładu ze słówkiem
widok na góry
widok na morze
widok z góry
świetny widok


mira en otros diccionarios

alemán
francés
inglés