el diccionario español - polaco

español - język polski

meter polaco:

1. wkładać


wkładać płaszcz
Kiedy czyta gazetę, zawsze stara się wkładać okulary.

Polaco palabrameter"(wkładać) ocurre en conjuntos:

Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles?...
1 2 3 conjugacion
czasowniki gotowanie

2. wsadzić


Nie można wsadzić nieletniego chłopaka do więzienia.

Polaco palabrameter"(wsadzić) ocurre en conjuntos:

Hiszpański - czasowniki
Podręcznik 2
Słownictwo A1+A2

3. włożyć


Powinieneś włożyć jeszcze trochę serca w tę pracę.
Szukałem w szafie czegoś, co mógłbym na siebie włożyć.
Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz włożyć w to trochę wysiłku.
Jesteśmy tak zajęci, że nie wiemy, w co ręce włożyć.
Mam tyle ubrań, że nie wiem, co jutro na siebie włożyć.
Zatrzymał się, by włożyć buty.

4. wstawiaćPolaco palabrameter"(wstawiać) ocurre en conjuntos:

H (randomes españoles B1)
momento especial