el diccionario español - polaco

español - język polski

mentir polaco:

1. kłamać kłamać


Sądzę, że on może kłamać...
musiałbym skłamać, gdybym...
oni nie powinni kłamać
Za każdym razem, gdy rozmawiamy muszę kłamać.
Kiedy byłem dzieckiem, nie pozwalano mi kłamać.
okłamać kogoś
Nie wolno ci kłamać.
On wstydzi się kłamać.
Wierzę, że ona nie ma zwyczaju kłamać.
Powtarzał sobie, że nie powinien tyle kłamać.

Polaco palabramentir"(kłamać) ocurre en conjuntos:

presente de indicativo: irregulares (1)
Podstawowe czasowniki
hiszpański nieregularne, czas teraźniejszy (presente)
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 200 ...
hiszpański czasowniki nieregularne