el diccionario español - polaco

español - język polski

mejorar

polaco:

1. polepszać


Musisz się jeszcze wiele polepszyć jeśli chcesz wziąć udział w tym turnieju.
Polepszam to.
Right now I am improving my speaking skills.
polepszamy polepszaliśmy będziemy polepszać
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

przypadkowe słowa raczej podstawowe

2. poprawiać się


Mój angielski się poprawił odkąd zacząłem brać prywatne lekcje
Mój angielski się poprawił odkąd zacząłem brać prywatne lekcje.
Poprawiliśmy jakość naszych produktów.
poprawia się poprawiał się będzie się poprawiał
Żeby polepszyć ocenę, musisz napisać egzamin od nowa.


3. poprawić


Jak poprawić kondycję?
Musimy poprawić niezbędne umiejętności
Uważają, że jedynym sposobem na poprawę własnego sukcesu jest utrzymanie ich konkurentów z tyłu.
poprawiliśmy poprawimy
spoko, zdążę poprawić


4. ulepszyć
mejorar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés