el diccionario español - polaco

español - język polski

levantar polaco:

1. podnosić


Słonie (nie są uprawnione, nie mogą, mają zakaz) żeby podnosić piłkę używając ich trąb.
Unia Europejska musi podnosić świadomość w tym zakresie i, w razie konieczności, wskazywać drogę.
podnosić żagiel
podnosić ceny lub podatki
podnosić ciężkie rzeczy

Polaco palabralevantar"(podnosić) ocurre en conjuntos:

MENTE SANA EN CUERPO SANO
Aula 1 Lekcja 8
Moja pierwsza lekcja
Hiszpański 10 i 11
kolokwium 10.05 konwersacje