el diccionario español - polaco

español - język polski

lado

polaco:

1. bok


Jego pies stał u jego boku.
usiadła u jego boku


2. strona


po drugiej stronie wyspy
z lewej strony
z wielu różnych stron
ze wszystkich stron
ćwiczenie


lado en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

entre
parecer
después
por
menos
como