el diccionario español - polaco

español - język polski

interior polaco:

1. wewnętrzny


ministerstwo spraw wewnętrznych
wewnętrzny spokój
To jest wewnętrzny dokument, także nie wysyłaj go na zewnątrz.
wewnętrzny, krajowy, domowy, intymny
Usłyszałem wewnętrzny głos nakazujący mi iść prosto.
Czy mógłbyś podać mi jej numer wewnętrzny.
Będziesz podejrzanym w wewnętrznym i policyjnym dochodzeniu
wczoraj miałem wewnętrzny audyt BHP
Twoje sumienie jest twoim wewnętrznym odczuciem co jest dobre a co złe.
(Serce i wątroba są przykładami organów wewnętrznych.
Kiedy do mojego domu dodano przybudówkę, założyłem w tym pokoju osłonę dźwiękoszczelną i wewnętrzny zamek.
Obawiam się, że mam krwotok wewnętrzny.

Polaco palabrainterior"(wewnętrzny) ocurre en conjuntos:

Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
LA CASA: HABITACIONES E INSTALACIONES
Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 3
Przyimki miejsca i wnętrze mieszkania
slowka z listy A2

2. wnętrze


Chciałbyś zobaczyć wnętrze zamku?
- wnętrze ziemi

Polaco palabrainterior"(wnętrze) ocurre en conjuntos:

Hiszpan 11 XI 2012
Aula 1 Lekcja 3