el diccionario español - polaco

español - język polski

intentar

polaco:

1. próbować


to attempt (próba) to do something
to attempt to do something
tratar, querer
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Źli ludzie próbowali zabić faraona.

przypadkowe słowa raczej podstawowe

intentar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

decir
servir