el diccionario español - polaco

español - język polski

insistir

polaco:

1. nalegać


Studenci robią notatki w czasie zajęć.
You must wear warm clothes.
bardzo dobrze, skoro tak nalegasz!
to say very firmly that something must happen or must be done
tłumaczenie przykładu ze słówkiem


insistir en otros diccionarios

alemán
francés
inglés