el diccionario español - polaco

español - język polski

impulsivo polaco:

1. impulsywny impulsywny


Nie mogliśmy znieść jego agresywnych, impulsywnych zachowań.
Jesteś zbyt impulsywny, powinieneś pomyśleć zanim będziesz działał.

Polaco palabraimpulsivo"(impulsywny) ocurre en conjuntos:

los rasgos de caracter
Los rasgos de carácter
cechy charakteru
vocabulario de unidad 6

2. nierozważny


Był dość nierozważny, delikatnie mówiąc.

Polaco palabraimpulsivo"(nierozważny) ocurre en conjuntos:

Cechy Charakteru i Osobowości - Las Característica...