el diccionario español - polaco

español - język polski

este

polaco:

1. wschód


Więc pojechaliśmy na wschód
stosunki Wschód-Zachód


2. ten


rodzaj męski, rodzajnik określony
ta... to...
ten
ten chłopiec
uwaga!


3. to


tu
używane w odniesieniu do działania czy stanu, który się opisuje
w wymiarze ośmiu godzin dziennie (biurowa)
yt
zwykły, codzienny


este en otros diccionarios

alemán
francés
inglés