el diccionario español - polaco

español - język polski

establecer polaco:

1. ustanowić ustanowić


ustanowić dobrą relację z klientem

Polaco palabraestablecer"(ustanowić) ocurre en conjuntos:

Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
przydatne wyrażenia

2. zakładać zakładać


Nie powinniśmy zakładać od razu, że państwa członkowskie działają pod wpływem złej woli.
zakładać spółkę
zakładamy zakładaliśmy będziemy zakładać
Przytrzymam ci torbę, gdy ty będziesz zakładać swój płaszcz.

Polaco palabraestablecer"(zakładać) ocurre en conjuntos:

H (randomes españoles B1)
Alicja sprawdzian 4
espanol 28/04
Ola kolokwium 4