el diccionario español - polaco

español - język polski

empleado polaco:

1. pracownik pracownik


Wszystkim naszym pracownikom przysługują 2 dni urlopu miesięcznie.
Jest pracownikiem biurowym.
Mój pracownik jest bardzo kulturalny.
Pracownik sklepu nie mógł iść na przyjęcie, bo nie skończył pracy.
pracownik umysłowy, pracownik fizyczny
Sukces naszego przedsiębiorstwa opiera się przede wszystkim na osiągnięciach naszych pracowników.
Pracodawca i pracownik zawierają niniejszym umowę o pracę.
Dyrektor zgromadził wszystkich pracowników.
Do Norwegii przybywa coraz więcej pracowników z zagranicy.
pracownika, który zostaje wynajęty do wykonywania pracy
większość pracowników w mojej spółce jest zatrudniona na cały etat
Volkswagen ma 580 tysięcy pracowników
byłam "pracownikiem" w firmie, która do "worków" zbierała wszystkie wypisane "markery"
Zarząd spółki musiał zwolnić 10% pracowników.
Płacimy naszym pracownikom jedne z najwyższych płac w tym przemyśle.

Polaco palabraempleado"(pracownik) ocurre en conjuntos:

zawody i miejsca pracy
Grzegorz 22.05
czasowniki 1
miesiace etc
Słownictwo A1+A2

2. zatrudniony zatrudniony


Przez zeszłe 3 lata był zatrudniony jako strażak.
być zatrudnionym [u kogoś] jako sekretarka

Polaco palabraempleado"(zatrudniony) ocurre en conjuntos:

Praca
Zatrudnienie i doświadczenie zawodowe. - Empleos y...
zawody hiszpański
Praca - el trabajo
Spanish Clases 1

3. urzędnik urzędnik


Jesteś urzędnikiem.
Obecnie w naszym biurze pracuje dwunastu urzędników.
urzędnik miejski
Pensja tego urzędnika jest bardzo wysoka.
Pan Brown jest urzędnikiem państwowym
Moim zdaniem, praca urzędnika jest nudna.
moja mama jest urzędnikiem
Urzędnik celny badał skrzynki.
Urzędnik ujawnił tajemnicę i odpowiadał za zdradę tajemnicy służbowej.

Polaco palabraempleado"(urzędnik) ocurre en conjuntos:

Słówka z dialogów
pierwsze kolokwium