el diccionario español - polaco

español - język polski

eliminar

polaco:

1. usuwać


Przez przypadek usunąłem wszystkie swoje zdjęcia!
Przez przypadek usunęłam wszystkie swoje zdjęcia!
To może ci pomóc usunąć plamy z wina z twojego ubrania.
To najlepsza rzecz do usuwania plam.
Usuwam niepotrzebne wspomnienia i robię miejsce na nowe informacje.


eliminar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés