el diccionario español - polaco

español - język polski

distinto

polaco:

1. inny


Wszyscy jesteśmy inni.
Wybrałem inną drogę, kiedy znów tam pojechałem.
Zawsze są inne sposoby.
inni ludzie
spotkali Andersa i innego chłopca


2. różne


Jest wile środków transportu.
Moje najlepsze przyjaciółki, Anna i Ewa, są zupełnie różne od siebie.
Są różne opcje.
Używasz różnych typów networku każdego dnia.
inny, różny, odmienny, rozmaity, niejednakowy, róż


3. odmienny
distinto en otros diccionarios

alemán
francés
inglés