el diccionario español - polaco

español - język polski

distinto

polaco:

1. różne


Jest wile środków transportu.
Moje najlepsze przyjaciółki, Anna i Ewa, są zupełnie różne od siebie.
Są różne opcje.
Używasz różnych typów networku każdego dnia.
inny, różny, odmienny, rozmaity, niejednakowy, róż


2. inny


Wszyscy jesteśmy inni.
Wybrałem inną drogę, kiedy znów tam pojechałem.
Zawsze są inne sposoby.
inni ludzie
spotkali Andersa i innego chłopca


3. odmienny
distinto en otros diccionarios

alemán
francés
inglés