el diccionario español - polaco

español - język polski

dieciséis polaco:

1. szesnaście szesnaście


Mam szesnaście lat.
Jeśli ona ma szesnaście lat, to nie może głosować.
Widzę szesnaście komputerów.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
W przyszłym miesiącu będę miał szesnaście lat.
Tylko szesnaście procent nauczycieli w tej szkole to kobiety.

Polaco palabradieciséis"(szesnaście) ocurre en conjuntos:

Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
kolory, przymiotniki, przyimki, 15-30, tener, estar
Liczebniki
dni tygodnia i liczebniki 16-30
Środki transportu