el diccionario español - polaco

español - język polski

devolver

polaco:

1. zwrócić


Musisz skręcić w lewo by dostać się do najbliższego bankomatu.
Najemcy nakazano (wyrokiem sądu) zwrot wynajmującemu poniesionych kosztów.
Niestety muszę zwrócić te buty.
Zasada: "ó" na "o", "e", "a" (zwrot)
zwrócić resztę


2. oddawać


Proszę oddać zadanie domowe do piątku.
czas przeszły
ja / ty / on...
rozdzielnie złożony
zwracać


3. zwracać


Chciałabym zwrócić spódnicę.
List został zwrócony do nadawcy.
The letter was returned to the sender.
There was no one home when he returned.
Zwróciłam to do sklepu


4. oddać


Odda nam Pan pieniądze?
Proszę oddaj mi moje płyty
To nie twoje. Oddaj to.
oddać głos na kogoś
przykład ze słówkiem


devolver en otros diccionarios

alemán
francés
inglés