el diccionario español - polaco

español - język polski

descubrir polaco:

1. odkryć odkryć


Naukowiec próbował odkryć prawa natury.
Było to jedno z największych odkryć nauki.
W elektronice dokonano ostatnio kilku odkryć.
Musimy odkryć skuteczny lek na raka.

Polaco palabradescubrir"(odkryć) ocurre en conjuntos:

Czasowniki hiszpański
El Patito Feo

2. odkrywać