el diccionario español - polaco

español - język polski

derecha polaco:

1. prawo prawo


Naruszył prawo.
Prawo mówi, że wszyscy ludzie są równouprawnieni.
W tym stanie ustawodawca anulował przestarzałe prawo.
Prawo zobowiązuje wszystkich obywateli do płacenia podatków.
Tylko członkowie klubu mają prawo korzystać z tego pokoju.
Nauczyliśmy się, że Newton odkrył powszechne prawo ciążenia.
Wysiedliśmy na przystanku autobusowym i poszliśmy w prawo.
prawo uprawnia go do
wciąć prawo we własne ręce
Czy istnieje chociaż prawo do utrzymania?
Trzeba być niezwykle uroczym, by mieć prawo do bycia głupim.
Prawo jazdy można otrzymać od 18. roku życia.
Prawo zabrania nieletnim palić.
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Rdzenni Amerykanie mają historycznie święte prawo do uznania, że traktowani byli przez państwo nieuczciwie.

Polaco palabraderecha"(prawo) ocurre en conjuntos:

słówka do ED lección 11
sprawdzian z hiszpana
Na 06.12.2018
Moja pierwsza lekcja
Hiszpański - Swadesh

2. po prawej stronie po prawej stronie


Pan, który jest po prawej stronie, jest dyrektorem firmy.
Tutaj po prawej stronie jest łazienka.

Polaco palabraderecha"(po prawej stronie) ocurre en conjuntos:

Poruszanie się pomieście - pytanie o drogę
ubrania po hiszpańku