el diccionario español - polaco

español - język polski

decidir

polaco:

1. decydować


Zdecydowałem, że wyjadę.
Zdecydowałeś już co zrobisz?
on decyduje
to choose something, especially after thinking carefully about several possibilities
zadecydować o zwolnieniach grupowych


2. postanawiać


.
Postanowił przeprowadzić się do Szwajcarii.
Strony postanawiają, co następuje


decidir en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

entrar
decir
vivir
pensar