el diccionario español - polaco

español - język polski

costar

polaco:

1. kosztować


kosztować dużo pieniędzy
mieszam "kostki" i pytam się ich, ile "kosztują"
odmiana czasownika
on/-a kosztuje
past simple


costar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

pagar
comprar
tener