el diccionario español - polaco

español - język polski

controlar

polaco:

1. kontrolować


On zawsze chce wszystko kontrolować.
Policja sprawdziła tożsamość kilku osób.
kontrolować pracę nad projektem
produkcja poddana ścisłej kontroli
tłumaczenie przykładu ze słówkiem


controlar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés