el diccionario español - polaco

español - język polski

conejo

polaco:

1. królik


To są króliki.
Zasada: "ó" inne
a small animal with long ears and soft fur that some people keep as a pet
króliczka
tłumaczenie przykładu ze słówkiem


conejo en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

cerdo
caballo
gato