el diccionario español - polaco

español - język polski

comportarse polaco:

1. zachować się


Musisz zachować się bardzo dobrze dziś.
Przynajmniej on wie, jak zachować się na pogrzebie.

Polaco palabracomportarse"(zachować się) ocurre en conjuntos:

Una de tortilla, por favor
LEKSYKA UNIT 9
czasowniki 5
1-20 czasowniki
lección 40-50

2. zachowywać się


zachowywać się prowokacynie
W takim razie powinien zachowywać się jak syn.

Polaco palabracomportarse"(zachowywać się) ocurre en conjuntos:

Unidad 9, Español de pe a pa - różne