el diccionario español - polaco

español - język polski

comparar polaco:

1. porównywać porównywać


porównywać ceny
Trzeba porównywać ceny przed zakupem nowego samochodu.

Polaco palabracomparar"(porównywać) ocurre en conjuntos:

Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 1
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 400 ...
Czasowniki Regularne
Hiszpański - 117
Hiszpański- słownictwo

2. porównać


1. Zawsze porównywano mnie do siostry. / 2. Nie można tego z niczym porównać. / 3. Trudno jest go porównać z kimkolwiek.
Chciałabym porównać podpis.

Polaco palabracomparar"(porównać) ocurre en conjuntos:

... De compras
Powrótka hiszpański
UNIDAD DOS (2)