el diccionario español - polaco

español - język polski

cierto

polaco:

1. pewien


Nie jestem pewny.
Ta zmiana jest pewna
having no doubts that something is true
pewien dodatkowy warunek
w pewnym stopniu


cierto en otros diccionarios

alemán
francés
inglés