el diccionario español - polaco

español - język polski

científico polaco:

1. naukowiec naukowiec


"naukowiec" w białym kitlu stoi na "scenie", tak by wszyscy go widzieli i robi "testy" różnych maszyn
Naukowiec próbował odkryć prawa natury.

Polaco palabracientífico"(naukowiec) ocurre en conjuntos:

Zawody - Profesiones y oficios
zawody i miejsca pracy
sprawdzian dział 1
pierwsze kolokwium

2. naukowy naukowy


Z badań naukowych wynika, że ta terapia jest skuteczna.
Możesz być dumny, jeśli twoje prace są publikowane w czasopiśmie naukowym.

Polaco palabracientífico"(naukowy) ocurre en conjuntos:

Nauka i Technika - La Ciencia y Técnica
Hiszpański pierwszy sprawdzian - SK
Hiszpański - 140
H (randomes españoles B1)