el diccionario español - polaco

español - język polski

charlar

polaco:

1. gawędzić


Pogawędziliśmy sobie
my gawędzimy godzinami

Czasowniki hiszpański

2. gadać


Gadałam z kolegami z pracy.
Gadałam z koleżankami z pracy.
Gadałem ze swoimi kolegami.
Moja żona gada i gada i nikt jej nie słucha.


3. rozmawiać


jak: talk - tylko z górnej półki;)
proszę sobie wyobrazić odwrotną sytuację
rozmawialiśmy ze sobą po niemiecku
rozmawiam codziennie
rozmawiać przez telefon


charlar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés