el diccionario español - polaco

español - język polski

cero polaco:

1. zero zero


Dlaczego nie mogę dzielić przez zero?
Why can’t I divide by zero?
jeden minus jeden to zero
Przed wybraniem numeru wciśnij zero.
from zero to hero
Hasło to zero, pięć, cztery, siedem.
Woda zamarza przy zero stopni Celsjusza, prawda?

Polaco palabracero"(zero) ocurre en conjuntos:

Liczebniki
Dział 1, lekcja 11, liczby 1-10, str. 13
Unidad 3 - Gramatyka
słówka z ćwiczeń 1-2
Liczby po hiszpańsku