el diccionario español - polaco

español - język polski

cariñoso

polaco:

1. czuły


Ona czule go pocałowała.
Wasza oferta została przyjęta po umówionej cenie.


2. troskliwy


Mam takiego troskliwego lekarza!
Można sprawić, by był miły, wielkoduszny, zabawny, troskliwy, pod jednym warunkiem, że będzie najważniejszą zabawką.


cariñoso en otros diccionarios

alemán
francés
inglés