el diccionario español - polaco

español - język polski

bilingue polaco:

1. dwujęzyczny dwujęzyczny


dwujęzyczny słownik
Montreal jest prawdopodobnie najbardziej dwujęzycznym miastem na świecie - większość mieszkańców mówi po angielsku i francusku.

Polaco palabrabilingue"(dwujęzyczny) ocurre en conjuntos:

Na 06.12.2018